Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2013-06-03

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
04:59 zby_home joined #perl.pl
06:55 zby joined #perl.pl
15:45 zby_home joined #perl.pl
18:05 zby_home joined #perl.pl
19:02 jest joined #perl.pl
20:09 jest wam też tak strumienie YAPC tną?
20:09 tadzik nie, ale to dlatego że oglądam na żywo :P
20:09 tadzik sprobuj odświeżyć, podobno pomaga
20:12 jest kurza twarz, na żywo... :)
20:12 tadzik co oglądasz?
20:12 jest nic, bo nic nie działa
20:12 tadzik eh
20:13 tadzik za dużo chętnych pewnie
20:13 jest 46 osób
20:23 Getty holy shit....
20:23 Getty east germany is drawning
20:23 Getty (again)
20:42 zby_home joined #perl.pl

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary