Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2013-06-05

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
04:44 zby_home joined #perl.pl
06:51 jest joined #perl.pl
06:54 jest konto perl.pl@gmail.com nie wygląda za dziwnie?
06:55 jest zajęte
06:55 jest polish.perl?
07:20 jest tadzik: możemy wykorzystać logo z koszulki w necie (np. profilu google'a)? podeślesz?
07:42 jest Getty: the spice is flowing... soon all on http://www.youtube.com/playlist?list=PLf0lAaAcx8ya6MGGqY-HlWNKEXDzZbRuE
07:57 jest or shorter http://www.youtube.com/user/polishperl
08:10 tadzik jest: poszukam, Piotrek na pewno mi podsyłał
11:33 jest BTW, o tym chyba też wspominaliśmy, że warto zrobić? :) http://search.cpan.org/~pwes/Acme-CPANAuthors-Polish-0.01/
11:41 tadzik o, fajno
11:41 tadzik ja założyłem repo na githubie, ale puste ;)
11:48 jest to musicie się teraz dopisać/dać znać, bo SYNOPSIS wygląda dziwnie :)
12:12 tadzik hehe
12:12 tadzik ja jestem TADZIK na cpanie
12:49 jest done (git)
13:14 Getty jest: thanks!
16:28 zby_home joined #perl.pl
16:41 jest joined #perl.pl
20:59 szpaku joined #perl.pl

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary