Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2013-06-21

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
11:39 jest joined #perl.pl
18:32 tjmc czesc :)
18:57 tadzik hej :)
18:57 tadzik high-traffic channel
19:00 odyniec http://www.gifbin.com/f/985265
19:03 tadzik jakies spotkanie warszawa.pm trzeba przyrzadzic
19:18 Getty lol
19:39 odyniec tadzik: to co, ankietka? może tym razem i mi uda się dotrzeć
19:42 tadzik odyniec: no, machnę zaraz

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary