Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2013-10-05

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
11:51 sergot tadzik: masz jakis kontakt do niego?
12:20 cranix Hi
13:50 sergot o/
14:10 zby joined #perl.pl
16:03 tadzik sergot: nie, nie mam pojęcia, kto to jest
16:03 tadzik pierwszy raz się pojawił
16:25 sergot ok :)
16:28 sergot trudno
16:28 sergot moze jeszcze wpadnie

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary