Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2013-10-27

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
12:37 odyniec ktoś jeszcze się melduje w ankiecie? http://doodle.com/8uddbr8x5m99u8d7
12:40 tadzik ja odpadam
12:41 odyniec tadzik: choroba?
12:42 tadzik z choroby już prawię wyszedłem, ale wyjeżdżam w czwartek na wakacje i mam jeszcze parę spraw do załatwienia

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary