Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2013-11-07

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
08:53 jest joined #perl.pl
09:08 jest1 joined #perl.pl
09:32 jest1 się właśnie dowiedziałem, że wciuliliście Poznaniowi PLPW 2014 ;)
17:39 tadzik samiście się zadeklarowali :P
19:36 jest joined #perl.pl

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary