Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2013-11-12

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
19:48 jest joined #perl.pl
19:50 cranix czesc jest
19:52 jest czolem
19:53 cranix co tam?
19:53 jest chyba dobrze :)
19:55 cranix :)
19:56 jest jutro pierwsze nieoficjalne spotkanie Poznan.PM po latach
19:56 cranix :)
19:56 cranix niestety daleko mam
19:56 jest ale na PLPW 2014 przyjedziesz?
19:56 cranix nie wiem
19:56 cranix do poznania
19:57 cranix zobaczy sie
19:57 tadzik \o/
19:58 jest tadzik: nie możemy być gorsi od "warszawki" ;)
20:00 tadzik :) to dobrze

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary