Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2014-01-19

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
10:21 jest jakiś link do Perl@Android?
10:22 jest w sensie, ten, który działa, bo google różne propozycje podsuwa
13:55 tadzik na warszawa.pm poszło
13:55 tadzik https://github.com/dex4er/perl5-android
15:57 cranix jakis tutorial jest jak to zainstalowac u siebie?

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary