Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2014-02-27

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
08:30 tadzik joined #perl.pl
08:38 tadzik joined #perl.pl
12:04 jest joined #perl.pl
12:19 jest cześć
12:19 jest mam prośbę, możecie puścić na swoje pm-y informację o PLPW? Chcemy się jak najszybciej zorientować, na ile osób można liczyć
12:20 jest na razie wystarczy info o stronie, tam jest wszystko :)
12:20 jest http://act.yapc.eu/plpw2014/
12:37 cranix jest: w Poznaniu?
12:37 cranix hmmm
12:37 cranix kawalek odemnie...
13:08 jest joined #perl.pl
13:24 jest tak, w Poznaniu
13:25 cranix kawalek niestety

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary