Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2014-03-13

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
11:10 jest joined #perl.pl
13:25 jest Wejście na PLPW będzie za darmo, nie ma już żadnego powodu, żeby się nie rejestrować :)
13:28 jest Pamiętajcie, że do 1 kwietnia fajnie by było zgłosić chęć wystąpienia - wystarczy na razie tytuł i krótkie streszczenie
13:28 jest Puśćcie proszę info do swoich PM-ów

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary