Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2014-04-22

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
04:40 zby joined #perl.pl
14:20 jest joined #perl.pl
14:29 jest cześć
14:30 jest czy w ub. roku PLPW miało jakieś logo, czy banner, którego projekt moglibyśmy "ukraść" w tym roku?

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary