Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2014-06-17

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
15:00 jest joined #perl.pl
15:00 jest cześć
15:01 jest jakby ktoś chciał pooglądać PLPW2014, to zapraszam: https://www.youtube.com/playlist?list=PLf0lAaAcx8ybKJj_QAnVFvVdu3lHbqGz-
15:02 jest albo po prostu: https://www.youtube.com/user/polishperl
15:02 jest puszczajcie wici!

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary