Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2014-07-30

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
09:21 Sebastian joined #perl.pl
10:02 odyniec Hej, to jak z dzisiejszym spotkaniem? Zostajemy przy opcji ZZ?
10:04 tadzik chyba tak
11:30 odyniec joined #perl.pl
12:24 odyniec joined #perl.pl
13:53 * odyniec się trochę spóźni na spotkanie, jak to ma w niechlubnym zwyczaju
14:38 tadzik to nasza tradycja warszawa.pm :)
20:35 jest joined #perl.pl

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary