Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2014-10-01

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
07:48 jest joined #perl.pl
07:49 jest cześć
08:40 tadzik hej
08:58 jest coś się zaczęło ruszać z pracą perlową w PL? 3 tygodnie temu widziałem ogłoszenie z Gdańska http://jobs.perl.org/job/18921, a teraz NoMachine we Wrocławiu http://jobs.perl.org/job/18939
09:00 tadzik o :)
09:01 tadzik ha, senior to "More than 3 years experience with Perl for Web Aplication"
09:36 jest IMO to sporo
09:37 jest przez 3 lata pisania pod web w jednym języku można się sporo nauczyć
09:38 tadzik nom
10:31 Sebastian joined #perl.pl
12:26 paralaksa joined #perl.pl
18:25 Sebastian joined #perl.pl

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary