Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2014-10-02

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
07:41 jest joined #perl.pl
08:08 jest hej
08:09 jest czuję pewien dyskomfort pisząc 'python -m SimpleHTTPServer' aby przetestować aplikację webową z lokalnego katalogu :) Jakiś prosty zamiennik perlowy na miarę 'perl -MXYZ -e run'>
08:10 jest ?
08:11 jest http://search.cpan.org/~melo/App-HTTPThis-0.002/ ?
08:12 tadzik wygląda podobnie :)
09:32 Sebastian joined #perl.pl
10:48 jest mógłby mieć więcej opcji, ale daje radę :)
10:57 zby joined #perl.pl
17:12 Sebastian joined #perl.pl
17:14 Sebastian hej
17:46 Sebastian1 joined #perl.pl

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary