Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2015-01-27

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
11:03 tadzik z ostatniej chwili: PLPW 2015 żyje i ma się nieźle :)
11:09 odyniec go on :)
11:09 tadzik mają miejsce, jakiś sponsoring, jakieś zaplecze marketingowe i projekt koszulek, nie mają ACT
11:10 odyniec a termin planowany?
11:10 tadzik chyba nie mają
11:11 tadzik ale myslę, że około pół roku od wstania strony to dobry pomysł
19:45 ilbot2 joined #perl.pl
19:45 Topic for #perl.pl is now Perl in Poland

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary