Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2015-04-20

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
12:24 Sebastian joined #perl.pl
12:24 Sebastian hej
12:25 odyniec hej
12:26 Sebastian to kiedy to nasze spotkanie ? jutro czy w piątek ? (oba dni mają 6 osób)
12:27 odyniec Z wątku na liście moim zdaniem wynika, że nadal za preferowany dzień uważany był piątek
12:28 Sebastian ok
15:37 paralaksa joined #perl.pl
17:34 tadzik albo rzućmy kolektywnie monetą
17:34 tadzik chociaż ja już plany na jutro zrobiłem, także bym odpadał
18:27 jest joined #perl.pl
18:57 ilbot2 joined #perl.pl
18:57 Topic for #perl.pl is now Perl in Poland
19:13 tadzik joined #perl.pl

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary