Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2015-07-08

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
04:20 odyniec_ joined #perl.pl
08:15 odyniec joined #perl.pl
14:20 odyniec Hej
15:12 tadzik hej
15:14 odyniec robimy może jakieś spotkanie w lipcu?
15:15 odyniec (mógłbym przyprowadzić jednego nowego perlowca)
15:16 tadzik zróbmy :)
15:16 tadzik zrobisz ankietę, czy ja?
15:17 odyniec mogę zrobić, tylko później, bo dosłownie za minutę muszę wyjść :)
15:18 * odyniec jak powiedział, tak zrobił - do później
15:21 tadzik o/

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary