Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2015-07-24

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
05:56 odyniec joined #perl.pl
13:42 Woodi joined #perl.pl
13:42 Woodi yo :)
13:47 tadzik Hej:)
13:47 tadzik odyniec: jak stoimy z doodlem?
13:52 odyniec tadzik: erm? tym ostatnim?
13:53 odyniec Spotkanie było w poniedziałek
13:54 tadzik :o
13:54 tadzik Psiakrew
13:55 tadzik Kompletnie mi to umknęło :(
13:56 odyniec :(
13:56 odyniec Ale możemy spróbować wkrótce ustawić sierpniowe
13:58 tadzik To ja to załatwię, w ramach pokuty :)

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary