Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2015-08-06

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
07:27 keret joined #perl.pl
10:57 flabbergaster joined #perl.pl
11:41 dlnx`` jakieś spotkania w Warszawie?
11:44 tadzik no, właśnie sierpniowe miałem zorganizować
11:44 tadzik to zaraz ankietę wyślę
11:45 tadzik ok, jest: http://doodle.com/28wukkmxtdaxqmaz
11:46 tadzik głosować :)

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary