Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2015-08-25

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
06:52 Woodi joined #perl.pl
16:24 tadzik odyniec_: ping
16:26 odyniec_ tadzik: wyjąłeś mi to z ust, że tak powiem :)
16:26 odyniec_ właśnie chciałem Ciebie pingać, dopiero dotarłem do domu i nie wiem co ze spotkaniem, zważywszy na warunki pogodowe
16:27 tadzik My z Grześkiem jesteśmy na miejscu
16:27 tadzik Idziemy do Przekąsek u Romana
16:27 tadzik Podobno pod dachem
16:28 odyniec_ Ok, to postaram się dołączyć, chwilę po 19
18:12 odyniec joined #perl.pl

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary