Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2015-11-17

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
00:00 mib_5d361r joined #perl.pl
00:02 Sebastian joined #perl.pl
00:02 Sebastian left #perl.pl
00:27 tadzik joined #perl.pl
10:02 odyniec_ joined #perl.pl
13:36 * sjn will be at BrowArmia tonight o/
15:27 sjn how do I find you guys?
15:27 tadzik hmm
15:27 tadzik right
15:28 sjn tadzik: you coming by later tonight? :)
15:28 tadzik ...can you spell "Roszatycki"? :D
15:28 tadzik sjn: 'fraid not :( Still bed-bound
15:28 sjn aw
15:28 tadzik hope to be up tomorrow
15:28 tadzik I'm on antibiotics and stuff
15:28 sjn what did the doctor find?
15:29 sjn (if I may ask :)
15:30 tadzik nothing in lungs, but some stuff in my throat from what she sai
15:35 sjn tea drinking ftw \o/
15:36 sjn Table is reserved by Roszatycki?
15:40 Sebastian joined #perl.pl
15:40 Sebastian hej
15:40 sjn \o
15:40 Sebastian kto ?
15:41 Sebastian or who ?
15:41 sjn who what?
15:43 Sebastian who's :P
15:44 tadzik sjn: yep
15:45 Sebastian maybe jeep ?
15:45 Sebastian hej tadzik
15:46 tadzik hej hej
15:48 Sebastian czekam tu na jedną osobę - miała wejść przed piątą
15:48 Sebastian zobaczymy czy wejdzie
16:04 Sebastian nie ma - no trudno, wychodzę z czata - do zobaczenia na miejscu w BrowArmii
21:37 sjn Hey, thanks everyone for a nice evening. :
21:37 sjn :)

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary