Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2015-11-26

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
03:38 odyniec joined #perl.pl
11:54 tadzik odyniec: stolik zarezerwowany na nazwisko „Wielbłąd” :)
11:56 odyniec - Dzień dobry, mam rezerwację. - Na jakie nazwisko? - Błąd. Wiel Błąd.
12:03 tadzik :P
14:45 odyniec tadzik: ktoś jeszcze zgłosił chęć partycypowania, poza kanałem i listą?
14:46 tadzik odyniec: niep

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary