Perl 6 - the future is here, just unevenly distributed

IRC log for #perl.pl, 2016-04-04

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary

All times shown according to UTC.

Time Nick Message
12:16 tadzik to co, pracował któś z RT kiedyś? :)
12:16 tadzik ach, nas tu dwóch tylko, odyniec_ :)
12:17 odyniec_ wymieramy :(
12:20 odyniec_ a odpowiadając na pytanie - nie miałem przyjemności obcować z RT
16:13 Sebastian joined #perl.pl
16:13 Sebastian hej
16:27 tadzik hej

| Channels | #perl.pl index | Today | | Search | Google Search | Plain-Text | summary